משלוחים והחזרות

ביטול עסקאות

:ביטול עסקאות מתאפשר בשני מקרים

א. ביטול בשל פגם במוצר.
ב. ביטול בשל סיבה אחרת.

ביטול בשל פגם במוצר

במקרה של קבלת מוצר פגום או במקרה של כל תקלה אחרת במוצר, חשוב להודיע לנו באופן מיידי באתר או באמצעות מייל – רצוי לצרף תמונה של המוצר. במידה והתגלה פגם כלשהו, יש לפנות לשירות הלקוחות שלנו ואנו נעשה ככל האפשר לסייע ללקוח בהקדם האפשרי. 

 

ככל שהחברה תאשר כי אכן יש פגם במוצר, תתבקש לשלוח אלינו את המוצר בדואר רשום לכתובתינו- פרוטאה קולקשיין – בבורסת היהלומים הישראלית, בניין מכבי קומה 9 חדרים 940-1
.רחוב ז'בוטינסקי 3 רמת-גן, ישראל. בצירוף חשבונית הקניה ופרטי ההתקשרות

.מיד עם קבלת התכשיט נבדוק את מהות התקלה וניצור איתך קשר טלפוני/הודעת דואר אלקטרוני להמשך טיפול ו/או תיאום משלוח מחדש או קבלת זיכוי

     ביטול מסיבה אחרת

ביטול מסיבה אחרת יכול להיות של תכשיט שעיצובו מוכן באתר או של תכשיט שהמשתמש עיצב בעצמו.

תכשיט בעל עיצוב מוכן

ככל שההזמנה הינה של תכשיט בעל עיצוב קיים מתוך מלאי קיים, ניתן לבטל הזמנה ללא עלות – כל עוד המשלוח לא יצא וזאת בתוך 30 ימים. במידה וההזמנה יצאה, יש לשלם עלות משלוח

.ביטול העסקה במצב כזה הינו בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר ואין בו כל פגם או נזק

 

תכשיטים שעוצבו במיוחד על ידי המשתמש

בתכשיטים שעוצבו על ידי הגולש/משתמש/לקוח בדרך כלשהי, לרבות שינויים בעיצוב תכשיט קיים ו/או שימוש בעיצוב אישי (כולל עיצוב מתמונה שמביא הלקוח), וכו', לא יתאפשר ביטול עסקה
.ו/או החזר כספי ו/או החזרת המוצר כלל

יחד עם זאת, המשתמש יוכל להודיע לחברה/אתר על ביטול עסקה בתוך 7 ימים, והחברה/אתר יוכל להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם לבטל את העסקה והאם לאו – דבר הקשור בעיקר
.להתקדמות העבודה בייצור התכשיט. במידה והחברה/אתר החליט לבטל את העסקה, הוא יהיה רשאי לחייב את הלקוח בעלות של עד 30% לפי שיקול דעתו הבלעדי של החברה/אתר

.הזמנות בעיצוב אישי שנשלחו כבר ללקוח, לא ניתן לבטל כלל

.כל שאר תנאי ביטול עסקה והחזרת המוצר, יהיו כמפורט לעיל

.בתכשיטים מעל 3500 ₪ לא ניתן לבטל את העסקה כלל

 

הודעה על ביטול העסקה

 

הודעה על ביטול עסקה תתבצע באמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר, בכפוף לתשלום דמי ביטול – על ידי שליחת הודעה לחברה באמצעות פקסימיליה: 03-6881223 או באמצעות דואר אלקטרוני
:לשירות הלקוחות של החברה שכתובתו  
sales@proteacollection.com

:על הודעת הביטול הנמסרת לשירות הלקוחות של החברה להכיל את הפרטים הבאים

א.      שם פרטי ומשפחה של הלקוח

ב.      תאריך ההזמנה

ג.       מספר החשבונית

ד.      סכום ההזמנה

ה.     כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון

ו.       סיבת הביטול

ז.      חשבונית קבלה בגין העסקה

.במקרה של ביטול הזמנה, ינכה האתר מהסכום המוחזר בגין ביטול ההזמנה, דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% מהסכום המוחזר, אך בכל מקרה לא יותר מ- 100₪, בהתאם להוראות הדין

במידה וימצא לאחר בדיקת האתר, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, כי הגולש זכאי לבטל את העסקה, יוחזר לו הסכום ששילם בפועל (ללא בונוסים, מתנות או הטבות כלשהן– במידה והיו כאלה). ההחזר
.יתבצע  באותה הדרך בה שילם הגולש עבור העסקה

.יובהר, במידה ובעת הקניה ניתנו מתנות ללקוח, הטובין הנ"ל יוחזרו יחד המוצר

יודגש, כי ההחזר כאמור יבוצע לאחר החזרת המוצר לכתובת החברה המפורט בתקנון זה, על חשבון המשתמש ו/או גולש באריזתו המקורית וכאשר הוא חדש ואין בו שום פגם מסוג כלשהו. למען הסר ספק
.עם ביטול ההזמנה כאמור, יבוטלו כל בונוס, הנחה או הטבה מכל סוג שהוא שניתנו לגולש

 .(הבהרה: מוצר שהוחזר ימסר למעבדה גמולוגית לשם בדיקתו (איכות וטיב היהלומים וכן טיב הזהב/פלטינה

 "PAYPAL" ככל שיועבר זיכוי לגולש (במידה ונמצא כי הוא זכאי לכך), יתבצע ההחזר לאותו כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי או חברת
 .כפי שהן מפרסמות. לגולש לא תהיה שום טענה כלפי החברה ו/או האתר בעניין זה –

.לגבי בעלי כרטיסים מסוג "דיירקט", לא ניתן לבצע זיכוי של שווי העסקה וניתן יהיה לזכות לקוח פלוני (במידה וימצא זכאי) רק על ידי זיכוי באתר של תכשיט נוסף

מובהר כי החברה ו/או האתר לא ייתנו זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית. הדבר רלוונטי במקרה בו הגולש ביצע הזמנה על בסיס מבצע, מתנה או הנחה כלשהיא. כמו כן, במקרים
.של רכישה במבצע, הזיכוי הכספי יינתן על בסיס מחיר הרכישה בפועל ולא על המחיר הנוכחי באתר

:מידה ובחרתם לשלוח אלינו את הפריט בחזרה בדואר, אנא שלחו אותו בדואר רשום בלבד לכתובת
בורסת היהלומים הישראלית, בניין מכבי קומה 9 חדרים 940-1, רחוב ז'בוטינסקי 3 רמת-גן, ישראל
.בצרוף החשבונית ופרטי התקשרות

.אין באפשרותינו לקחת אחריות על מוצרים שלא נשלחו בדואר רשום